Tel:+840867710086
Email:dennyour@gmail.com
Vui lòng gửi email cho chúng tôi về thương hiệu và mẫu mã bạn đang quan tâm, chúng tôi sẽ trả lời bạn ngay khi có thể!
Nguồn điện và năng lượng
Font:A+A-

Các nguồn cung cấp năng lượng truyền thống như than đá, dầu mỏ và khí đốt không thể đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng nhanh trên toàn cầu, trong khi năng lượng hạt nhân không được chấp nhận rộng rãi do rủi ro và khó xử lý chất thải hạt nhân.